Kakor på pts.se

På PTS webbplats används kakor för lyssnafunktionen.

Lyssnafunktionen

På lyssnafunktionen används följande kakor.

Namn: insipio.generator.functions, domän: spoxy4.insipio.com

Kakan innehåller en kod som representerar användarens inställningar och som behövs för att webbläsare och webbserver ska komma ihåg dessa inställningar om de avviker från standard, till exempel hastighet på uppläsning. Kakan tas bort efter 30 dagar. Kakorna från insipio.se hanteras av vår leverantör Insipio AB i Karlshamn.

Namn: insipio.cookies.accepted, domän: spoxy4.insipio.com

Kakan innehåller en siffra och behövs för att webbservern ska komma ihåg att användaren har godkänt kakor, så att användaren slipper få frågan igen.

Kakan sparas i en vecka, om du inte tar bort den själv dessförinnan. Kakorna från insipio.se hanteras av vår leverantör Insipio AB i Karlshamn. 

Namn: JSESSIONID och ibland JSESSIONID2, domän: spoxy4.insipio.com

Kakan innehåller en sessionsidentitetskod och behövs för att lyssnafunktionen ska fungera. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren. Kakorna från insipio.se hanteras av vår leverantör Insipio AB i Karlshamn.

Ingen av lyssnafunktionens kakor innehåller några personuppgifter och de  används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Eftersom lyssnatjänstens server vidarebefordrar kod och kakor från www.pts.se så kan det även hända att kakor därifrån sätts med spoxy4.insipio.com som domän.

Övrigt

Förutom kakor används även en liknande teknik som kalla localStorage på PTS webbplats. Det används till exempel för att minnas besökarens inställningar i funktionen "Anpassa". Inget av detta överför någon information till tredje part eller används för att kartlägga dig. 

Vid sidbesök sätter Vizzit en cookie till besökarens dator, som innehåller en unik teckenkombination innehållande bland annat en tidsstämpel. Syftet med denna cookie är att underlätta underhållsarbete och bidra till att förbättra besöksupplevelsen. Informationen som samlas in genom cookien sparas endast på Vizzits serverpark, belägen i Sverige, till vilken endast Vizzits personal har tillgång. Insamlad information delas inte med tredje part under några omständigheter.
Cookiens namn: ___vizzit
Typ av cookie: Tredjepartscookie
Varaktighet: 12 månader

Undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Då kommer du för varje sidhämtning att få upp den kortfattade informationen om kakor. Klicka OK så stängs detta meddelande och du kan ta del av allt innehåll som inte kräver kakor.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Funktionen för att anpassa webbplatsen fungerar utan kakor, men inte om du blockerar localStorage.

Vill du ha information från PTS utan att använda dig av webbplatsen är du välkommen att kontakta PTS kommunikationsavdelning för hjälp med att beställa material, info@pts.se eller telefon 08-678 55 00.