Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna till vänster.


Par med dator Ny kalkylmodell

PTS har beslutat om en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Nyheter

Dan Sjöblom ny ordförande för Berec 2020

Huvudfokus för Berec under 2019-20 är implementeringen av det nyligen beslutade telekomregelverket inom EU.

7 december 2018


PTS auktion av spektrum i 700 MHz-bandet startar i dag

Auktionen ska bland annat ge upp till 300 miljoner kronor till utbyggnad av ny täckning i glesbygd.

4 december 2018


Telia uppgraderar nät och tjänster på ett säkert sätt

PTS avslutar granskning.

13 november 2018


PTS bekräftar att auktionen i 700 MHz-bandet genomförs

Auktionen planeras starta den 4 december.

7 november 2018


PTS publicerar uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

Planen visar hur PTS planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

31 oktober 2018


Elavbrott och tillgänglighetsattacker kan få allvarliga konsekvenser för samhället

Analys av risker och sårbarheter och dess konsekvenser för samhället.

31 oktober 2018


Dokument

KR: Dom i mål om rätten att ta del av allmän handling

Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande.

27 november 2018


Slutrapport för projektet Public Barrier Tracker

Det här är ett utvecklingsprojekt som finansierats av Post- och telestyrelsen i syfte att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar.

23 november 2018


Svensk telekommarknad första halvåret 2018

23 november 2018


FR: Tele2 Sverige AB ./. Post- och telestyrelsen samt Telia Company AB, mål nr. 7188-17, angående tillämpning av lagen om elektronisk kommunikation

19 november 2018


Avskrivningsbeslut Telia - Tillsyn över konfigurationshantering - 17-11820

Tillsyn rörande processer för förändringar i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster (konfigurationshantering).

13 november 2018


Avskrivningsbeslut - Strömmande beslut över internet - Hi3G - 15-9830

8 november 2018


Remiss av förslag till koordineringsavtal med Norge för landmobila tjänster i frekvensbandet 2,3-2,4 GHz

Synpunkter senast 22 november 2018.

8 november 2018


Avskrivningsbeslut - Wexnet - dnr 17-10215

8 november 2018


Faktablad - Navet – snabb och aktuell information om driftstörningar i telenäten - PTS-F-2018:6

1 november 2018


Risk- och sårbarhetsanalys för PTS och dess verksamhetsområden 2018 – PTS-ER-2018-23

31 oktober 2018