Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.

Man med mobiltelefon i skidbacke Telefonnummers struktur

Ta del av strukturen för nationella respektive internationella telefonnummer.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Postlådor Paketförordningen

Fördjupa dig i paketförordningen och vad som gäller för företag som erbjuder tjänster kopplade till paket.

Nyheter

7 december 2021

Totalt har närmare 1,6 miljarder kronor fördelats över sammanlagt 428 projekt i hela landet.

6 december 2021

Stadsnäten står för en stor del av det fiberanslutna internet i Sverige. För att öka stadsnätens robusthet har Post- och telestyrelsen (PTS) finansierat framtagningen av två regionala reservnoder i Norrbotten och Västerbotten.

3 december 2021

Tillgänglighetskraven ökar för både privat och offentlig sektor. Insatser behövs för att skapa ett inkluderande samhälle där alla kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Därför lanserar idag fyra myndigheter en gemensam webbplats, digin.nu, som samlar information, verktyg och inspiration för ökad digital tillgänglighet.

2 december 2021

Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026.

25 november 2021

Datatrafik och samtal via mobilnäten fortsatte att öka och användningen av 5G-nät ökar snabbt. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för det första halvåret 2021.

22 november 2021

Tillstånden möjliggör lokala 5G-tillämpningar inom exempelvis industri, lager och sjukhus. Från och med i dag är det möjligt att ansöka om tillstånd.

Dokument

2 december 2021

Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026. Strategin omfattar post, elektronisk kommunikation, betrodda tjänster och NIS.

25 november 2021

16 november 2021

Fördjupad granskning av 16 driftsincidenter och vidtagna säkerhetsåtgärder.

16 november 2021

Teknisk förstudie avseende förutsättningarna för implementering i de svenska mobilnäten.

8 november 2021

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 2 november 2021 avslagit Bahnhof AB:s och Bredband2:s överklaganden av PTS beslut om skyldighet att betala årlig avgift för år 2020.

29 oktober 2021

28 oktober 2021

Under 2020 handlade PTS drygt 330 inrapporterade driftsäkerhets- och integritetsincidenter.

18 oktober 2021

18 oktober 2021

18 oktober 2021