Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Mast i Åre Lagen om elektronisk kommunikation

Fördjupa dig i lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK).

Nyheter

17 juni 2021

De aktuella frekvensbanden är 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz och tilldelningarna ska möjliggöra 5G-användning. Tilldelning planeras till tredje kvartalet 2023.

17 juni 2021

Databas överbelastad vid underhållsarbete i maj 2021.

10 juni 2021

PTS lämnar en delrapport i uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi.

9 juni 2021

Energibolaget E.ON ska ge en byaförening i Sundsvalls kommun tillträde till infrastruktur. Det har PTS beslutat i ett tvistlösningsärende.

7 juni 2021

PTS ändrar prisskyldigheten som gäller för Telia vid tillhandahållande av lokalt tillträde till kopparnätet på marknad 1 (tidigare marknad 3a).

3 juni 2021

Vinnarna är HiQ International AB, Intuicell AB, Funktionsrätt Skåne och JE Marketplace Solutions AB.

Dokument

17 juni 2021

17 juni 2021

11 juni 2021

11 juni 2021

11 juni 2021

10 juni 2021

Denna rapport utgör den första delen av PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2021. Slutrapporten, inklusive en bedömning av möjligheterna att nå regeringens mål, publiceras under hösten 2021.

9 juni 2021

7 juni 2021

27 maj 2021

Kartläggning av IPv6 hos svenska internetleverantörer.

18 maj 2021

Genom undersökningen vill PTS bidra till att öka kunskapen om tillgänglighet på internet- och teleoperatörers webbplatser och sprida insikterna från undersökningen vidare till berörda aktörer.