Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Mast i Åre Lagen om elektronisk kommunikation

Fördjupa dig i lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK).

Nyheter

13 september 2021

Svenskarna har störst tillgång till fibernät och störst andel snabba bredbandsabonnemang, enligt en jämförelse mellan de nordiska och baltiska länderna.

7 september 2021

Nu är det klart med chef för Nationellt cybersäkerhetscenter.

10 augusti 2021

Ansökningstiden för bredbandsstöd har löpt ut. PTS kommer nu att utvärdera ansökningarna.

2 juli 2021

RSGP har tagit fram förslag på åtgärder för hur spektrumförvaltningen kan bidra till att minska klimatförändringarna. Förslagen nu ute på konsultation.

23 juni 2021

Slutrapport från Transistor som utvecklat T-talk, en lösning som omvandlar tal till text. En av åtta vinnare i PTS femtonde innovationstävling "Konverserande gränssnitt".

23 juni 2021

Förvaltningsrätten finner att PTS har haft rätt att införa tillståndsvillkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät.

Dokument

15 september 2021

Användartest av automatisk nummerupplysning med AI.

3 september 2021

1 september 2021

Underrättelse enligt lagen om elektronisk kommunikation om misstanke om bristande driftsäkerhet.

30 juli 2021

Underrättelse om misstanke om bristande skyddsåtgärder i röstbrevlådesystem.

5 juli 2021

PTS remissvar på delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster.

2 juli 2021

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 22 juni 2021 avslagit Huawei Technologies Sweden AB:s överklagande av PTS beslut.

30 juni 2021

PTS yttrande avseende betänkandet Struktur för ökad motståndskraft.

29 juni 2021

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

24 juni 2021

De ökade datavolymerna ställer allt högre krav på trådlösa nät. PTS förslår nya frekvenser för WAS/RLAN, som bland annat möjliggör Wi-Fi-användning. Nu finns en remiss ute med myndighetens förslag.

24 juni 2021