Blanketter och ansökningshandlingar

Här hittar du länkar till PTS alla blanketter och ansökningshandlingar

Telefoni och internet

Radio

  • Ansökningshandlingar för tillstånd att använda radiosändare (till exempel landmobilradio, radio i fritidsbåtar, fast radio och rundradio)
  • Anmälan av utrustning (radioutrustning, som sänder på frekvensband som inte är harmoniserade inom EU, får sättas på marknaden i Sverige först efter det att anmälan skett till PTS)

Post