Tillgänglighetsredogörelse för PTS digitala tjänster

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten för våra webbplatser och e-tjänster. Du kan också läsa om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att våra digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Brister vi är medvetna om beskrivna per tjänst

pts.se

  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Text presenteras ibland som bilder av text istället för det mer korrekta text som text (vektor)
  • Ett antal meningsbärande bilder saknar alt-texter
  • Det finns brister i hur länkars mål beskrivs

Information om brister i andra tjänster kommer att publiceras löpande.

Lämna en synpunkt

Kontakta oss om du upplever att du på grund av ovanstående eller andra brister hindras från att ta del av innehållet på någon av våra digitala tjänster. Du kontaktar oss på mejladressen info@pts.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Anmäl bristande tillgänglighet via DIGG:s webbplats