Privat

Här hittar du information om frågor som berör privatpersoner och konsumenter.

Kvinna med telefon Mobiltelefonen utomlands

Läs mer om vad du ska tänka på när du använder mobiltelefonen utomlands.

" " Grundläggande internet

Läs mer om hur att få tillgång till grundläggande internet.

- Kopparnätet

Läs mer om avvecklingen av kopparnätet.

- Täckning

Läs mer om täckning och vad du kan göra för att förbättra din täckning.

Nyheter

Tips till dig som ska semestra utomlands i sommar

Ska du åka utomlands i sommar? Det finns regler för avgifter när du ringer, skickar sms eller surfar utomlands. PTS och Telekområdgivarna tipsar inför sommaren.

27 maj 2019


Importerade DECT-telefoner stör radioanvändning

PTS uppmanar konsumenter att använda CE-märkta produkter för att undvika störningar.

6 maj 2019


Åtgärder behövs för att säkra framtida postservice

För att säkra en framtida postservice med hög tillförlitlighet och god kvalitet behöver såväl leverantörer som konsumenter anpassa sig. Det konstaterar PTS i rapporten Svensk postmarknad 2019.

15 april 2019


Ny reglering av konsumentpriserna för samtal och SMS till annat EU-land

Innebär skyldigheter för operatörerna.

11 april 2019


Färre beroende av femdagarsutdelning

Andelen svenskar som är beroende av att få post fem dagar i veckan minskar. Det visar en undersökning som PTS låtit genomföra.

1 april 2019


Få saknar tillgång till telefoni och internet i Sverige

Det är få som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige. Det framgår i en ny rapport från PTS.

1 april 2019


Tillgång till internet och telefoni vanliga frågor hos PTS

Många vänder sig till PTS med funderingar kring internetuppkoppling och telefoni. Frågor om nummer och avbrott är också vanliga.

13 februari 2019


13,7 miljoner för ökad digital kompetens

Sju projekt får finansiering för att öka den digitala kompetensen för särskilt utsatta grupper.

22 januari 2019


Dokument

Samråd av förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz)

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett samråd av den förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz).

12 juni 2019


Föreläggande vid vite - Bahnhof - 19-2313

11 juni 2019


Avskrivningsbeslut - Tillsyn avseende viss affärsmetod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 dnr 17-5685

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

5 juni 2019


Avskrivningsbeslut - Tillsyn avseende Telia Company AB:s trafikstyrningspolicy dnr 19-350

PTS avskriver tillsynsärende mot Telia Company AB (Telia) med avseende på trafikstyrningsåtgärder.

5 juni 2019


Remissvar avseende betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

Remissvar avseende betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

5 juni 2019


Remiss av förslag till koordineringsavtal med Finland för landmobila tjänster i frekvensbandet 2,3-2,4 GHz

PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

5 juni 2019


Investeringar och förutsättningar för bredbandsutbyggnad

PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2018 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

5 juni 2019


Samråd av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och allmän inbjudan om ansökan (dnr 18-8496)

Intressenter bereds härmed tillfälle att yttra sig över PTS förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 8 juli 2019.

3 juni 2019