Privat

Här hittar du information om frågor som berör privatpersoner och konsumenter.

Kvinna med telefon Mobiltelefonen utomlands

Läs mer om vad du ska tänka på när du använder mobiltelefonen utomlands.

" " Grundläggande internet

Läs mer om hur att få tillgång till grundläggande internet.

- Kopparnätet

Läs mer om avvecklingen av kopparnätet.

- Täckning

Läs mer om täckning och vad du kan göra för att förbättra din täckning.

Nyheter

Fortsatt granskning av varannandagsutdelning

Nu inleder PTS tillsyn över Postnords brevterminal i Malmö.

11 januari 2021


Digitalhjälpen ska bidra till att bryta äldres isolering

Digitalhjälpen ger vägledning till digitala tjänster och verktyg: pts.se/digitalhjalpen.

30 december 2020


Ny mall för avtalssammanfattning träder i kraft

Nu ska EU-kommissionens regler om avtalssammanfattning börja tillämpas av tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

21 december 2020


Majoritet påverkades inte av varannandagsutdelning – men två av fem är negativa

Det visar en undersökning som PTS låtit genomföra.

21 december 2020


5G-auktion återupptas 19 januari

Frekvenstilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden återupptas den 19 januari 2021.

18 december 2020


Kammarrätten upphäver inhibitionen av villkor om Huawei

Kammarrätten har beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut om att inhibera vissa villkor i PTS beslut inför kommande 5G-auktion.

16 december 2020


PTS pausar 5G-auktion

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att tillfälligt pausa tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

13 november 2020


PTS utreder Telias information om villkorsändringar

PTS granskar hur Telia och Halebop informerar kunder vid ändringar av villkor.

19 oktober 2020


Dokument

PTS remissvar - Partnerskapsöverenskommelsen - dnr 20-14227

18 januari 2021


Digital omställning till följd av covid-19 PTS-ER-2021:1

Slutrapport av uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19.

14 januari 2021


Förutsättningar för att tillgängliggöra det nationella systemet för spårbar tid och frekvens PTS-ER-202033

PTS föreslår att aktörer som är i behov av tid och frekvens via uppkopplingar som har högre noggrannhet än vad tidshämtning över det öppna internet kan ge, ska ges möjlighet att ansluta sig till det nationella systemet för att distribution av spårbar tid och frekvens.

14 januari 2021


Risk- och sårbarhetsanalys för PTS och dess ansvarsområden 2020 - PTS-ER-2020:32

14 januari 2021


Inriktningsplan för spektrumhantering

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

28 december 2020


KR: Dom i frågan om överklagande och upphävt PTS tvistlösningsbeslut (Mål nr 1918-20)

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 27 november 2020 bifallit överklagandet och upphävt PTS tvistlösningsbeslut.

21 december 2020


Hur påverkas mottagarna av varannandagsutdelning? - PTS-ER-2020-29

En kvantitativ undersökning av konsekvenser för mottagarna av brev vid test av ändrad utdelningsfrekvens.

21 december 2020


PTS föreskrifter om avgifter PTSFS-2020:6

De nya föreskrifterna gäller från den 1 januari 2021

21 december 2020