Privat

På den här sidan finns information om frågor som berör privatpersoner och konsumenter. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna till vänster.

Kvinna med telefon Mobiltelefonen utomlands

Läs mer om vad du ska tänka på när du använder mobiltelefonen utomlands.

" " Problem med postutdelning

Läs mer om hur PTS arbetar med kvalitet på postområdet.

- Integritet

Läs mer om vilka regler som gäller kring din integritet och hur PTS arbetar med frågan.

- Täckning

Läs mer om täckning och vad du kan göra för att förbättra din täckning.

Nyheter

PTS finansierar utbildningar för ökad digital kompetens

I höst tar PTS emot ansökningar från organisationer som anordnar utbildningar som ökar den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

18 juni 2018


Tre får inte begränsa tjänsten 3Musiksurf till endast nationell användning enligt beslutsförslag från PTS

PTS avser att förelägga operatören att ändra sig.

13 juni 2018


Litet behov av femdagarsutdelning av brev

Brevförsändelser med skriftligt innehåll minskar medan brev och paket med varor ökar. Till exempel är det få som anser sig behöva brev utdelade fem dagar i veckan.

7 juni 2018


Så här följer du PTS i sociala medier

Vi finns på Twitter, Linkedin, Facebook och Youtube.

27 februari 2018


Mer nyanserad bild av svenskarnas internetanvändning behövs

Ny undersökning från Begripsam, PTS och KOV visar på behov av fördjupning och anpassning i undersökningar för att ge rättvis bild av det digitala utanförskapet.

1 februari 2018


24 digitala lösningar som minskar utanförskap och diskriminering i arbetslivet

Vinnare utsedda i PTS fjortonde innovationstävling.

23 januari 2018


Omställning till nya tekniker resulterar i klagomål

Det visar PTS senaste rapport om konsumentklagomål.

25 september 2017


PTS till Västerbotten och Jämtland nästa vecka

Möte om reparationstider, underhåll och reservkraft.

22 september 2017


Dokument

Nätneutralitetsrapporten 2017/2018 PTS-ER-2018:18

20 juni 2018


Förstudierapport 2,3 GHz del 2 PTS-ER-2018:15

19 juni 2018


Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet PTS-ER-2018:12

Denna rapport är en årlig uppföljning kring hur marksänd tv har påverkats under utbyggnaden av 800 MHz-bandet sedan tilldelningen 2011. Detta är den sjätte uppföljningsrapporten sedan tilldelningen. Rapporten baseras på statistik inhämtad från Telekområdgivarna och erfarenheter från PTS tillsyn.

19 juni 2018


PTSFS 2018:2 Föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

19 juni 2018


PTSFS 2018:1 Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (20018:1) om spektrumauktioner

19 juni 2018


FR: Övik Energi AB ./. IP Only Networks AB och PTS, mål nr 22968-17; tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

18 juni 2018


Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-bedömning för lokalt tillträde

PTS vänder sig nu till marknadens aktörer och övriga intressenter med en inbjudan att lämna synpunkter på PTS utkast till beslut.

18 juni 2018


Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 17-7523

15 juni 2018