Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Ska du åka utomlands i sommar? Det finns regler för avgifter när du ringer, skickar sms eller surfar utomlands.

21 juni 2018


Slutanvändare har i dag god till gång till ett öppet internet. Det konstaterar PTS. Men myndigheten kommer fortsätta bevaka frågan.

20 juni 2018


Det visar en sammanställning av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länderna.

20 juni 2018


PTS årliga uppföljning visar på en avtagande trend när det gäller antalet anmälningar om tv-störningar.

19 juni 2018


PTS har granskat Tele2:s riskanalyser för integritetsincidenter.

19 juni 2018


Myndigheten vill nu få exempel på tekniska lösningar som kan ansluta hushåll där en fiberutbyggnad är osannolik. Arbetet är en del i ett regeringsuppdrag.

18 juni 2018


I höst tar PTS emot ansökningar från organisationer som anordnar utbildningar som ökar den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

18 juni 2018


PTS har analyserat marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur. Nu presenterar myndigheten sin analys och ber om synpunkter från marknadens aktörer.

18 juni 2018


PTS har mottagit klagomål och inleder nu en granskning.

15 juni 2018


De fem största operatörernas rutiner för integritetsincidenter har granskats.

14 juni 2018