Radio


Nu publicerar Post- och telestyrelsen (PTS) regler och villkor för tilldelningen av tillstånd i 900 MHz- , 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Detta innebär att PTS tar nästa steg inför genomförandet av auktionen som syftar till en effektiv användning av frekvenser som bidrar till den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

26 april 2023


I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradioradiotillstånd. Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

5 april 2023


RSPG har tagit fram förslag på åtgärder för hur spektrumförvaltningen kan bidra till att minska klimatförändringarna. Förslagen nu ute på konsultation.

29 mars 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) skickar den 22 februari ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradio- och flygradiotillstånd. Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

22 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu ett samråd av samtliga villkor för tillstånden i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden, samt regler för auktionsförfarandet. Senast den 27 februari har intressenter möjlighet att lämna synpunkter.

27 januari 2023


Koordinering med befintliga blocktillstånd i frekvensutrymmet krävs vid nya ansökningar.

16 januari 2023


I dag skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut den första omgången av en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har radiotillstånd.

11 januari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

14 december 2022


Det finns möjlighet att söka tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet från och med den 1 januari 2023.

13 december 2022


PTS har tagit fram tre nya föreskrifter till följd av den nya lagen och förordningen om elektronisk kommunikation. Föreskrifterna ersätter tidigare föreskrifter och innehåller endast smärre ändringar och uppdateringar.

2 november 2022