Organisationen

PTS består av fem sakavdelningar och fyra stödavdelningar, samt en gd-stab.

Organisationsschema

 

 

Avdelningar, enheter och chefer

Generaldirektör, Dan Sjöblom

Ställföreträdande generaldirektör, Catarina Wretman

Enheten för internationell samordning, Ola Bergström 

Konkurrensavdelningen, Rikard Englund
Ansvarar för operatörsfrågor som rör accessnät, samtrafik och broadcasting samt prisreglering och ekonomisk analys.

Enheten för tillsyn och tvistlösning, Marielle Sjögren
Enheten för reglering av bredbandsinfrastruktur, Kristina Mellberg
Enheten för elektroniska kommunikationstjänster, Emma Närvä
Enheten för ekonomisk analys, Kristian Viidas
Enheten för styrning och samordning, Anders Öhnfeldt 

Avdelningen för samhällsfrågor, Sara Andersson
Ansvarar för frågor som handlar om tillgänglighet till elektroniska kommunikationer, marknadsanalys, tjänster till funktionshindrade samt frågor kring konsumentskydd.

Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande, Kerstin Karlsson
Enheten för inkluderande it och telefoni, Peter von Wowern
Enheten för konsumenträttigheter, Ann-Sofie Fahlgren

Nätsäkerhetsavdelningen, Annica Bergman
Ansvarar för PTS arbete med robust kommunikation samt frågor kring säkerhet, integritet och adressering, exempelvis tillsyn och nummerplanen.

Enheten för nummer och adressering, Bo Martinsson (tf.)
Enheten för robusthet och beredskap, Rita Hammarstedt (tf.)
Enheten för driftsäkerhet och betrodda tjänster, Patrik Bystedt
Enheten för säker och konfidentiell kommunikation, Staffan Lindmark
Enheten för säkerhetsskydd och intern informationssäkerhet, Henrik Christiansson (tillika säkerhetsskyddschef) 

Postavdelningen, Olof Bjurö
Ansvarar för tillsyn på postområdet och tillstånd för postverksamhet.

Enheten för posttillsyn, Emma Maraschin
Enheten för saknade brev, Helene Rosang 

Rättssekretariatet, Karolina Asp

Enheten för regler och övrigt rättsligt stöd - Stefan Jansson
Enheten för rättsprocesser, tvistlösning och övrigt rättsligt stöd - Katarina Holmqvist

Spektrumavdelningen, Jonas Wessel
Ansvarar för policy och regler för frekvensspektrum, frekvensplanering samt tillståndsgivning för enskilda radiosändare och tillstånd för visst frekven­sutrymme efter allmän inbjudan, till exempel auktion. Avdelningen ansvarar även för radiotillsyn och marknadskontroll.

Enheten för spektrumanalys, Anna Beckius (tf.)
Enheten för spektrumutveckling, Nina Gustafsson
Enheten för spektrumtillstånd, Karoline Boström
Enheten för spektrumtillsyn, Lars Eklund 

Administrativa avdelningen, Richard Källstrand

Kommunikationsavdelningen, Annicka Spångberg (tillika kommunikations­chef)

Personalavdelningen, Rebecca Källskog