Post


Paketmarknaden växer i Sverige, men de internationella volymerna har minskat. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten Den svenska paketmarknaden 2022. Ett försvagat ekonomiskt läge och kriget i Ukraina är några faktorer som påverkar utvecklingen på marknaden.

20 september 2023


Nu inleder Post- och telestyrelsen en insamling av information från paketleverantörer. Den information PTS samlar in kommer användas på olika sätt.

1 juni 2023


Den svenska postmarknaden fortsätter att genomgå förändringar. Svenskarna skickar färre brev och ställer samtidigt högre krav på paketutdelning. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) årliga rapport Svensk postmarknad. Samtidigt har Postnord haft en ökning av antalet klagomål sedan föregående år och problem att nå upp till kraven.

5 april 2023


De flesta mindre företag är relativt nöjda med hur posttjänsterna fungerar. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra. Samtidigt finns det utmaningar och oro över kommande förändringar.

29 mars 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Postnord att komplettera bolagets riskanalys för att postverksamheten ska bedrivas tillförlitligt.

21 mars 2023


Post- och telestyrelsen har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Postnord. PTS ställer krav på Postnord att säkerställa en god brev- och paketservice i alla delar av landet. Postnord ska även tillgodose vissa skyddsvärda gruppers särskilda behov av posttjänster.

28 februari 2023


Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) sin årliga informationsinsamling inom ramen för postlagen och paketförordningen.

2 januari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram föreskrifter för utdelning av post inom den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet med reglerna är bl. a. att skydda dem som har långt till postanordningen genom att säkerställa en brev- och paketutdelning anpassad till användarnas behov. Föreskrifterna träder i kraft den 1 april 2023.

16 december 2022


Riksdagen har beslutat om nya regler om tystnadsplikt i postlagen. Syftet med reglerna är att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post. Reglerna träder i kraft den 2 januari 2023.

9 december 2022