Portofri befordran av blindskriftsförsändelser

PTS upphandlar inkluderande tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. En av dessa är portofri befordran av blindskriftsförsändelser.

Det är kostnadsfritt att skicka blindskrift för personer som inte kan läsa svartskrift.

Tjänsten portofri befordran av blindskriftsförsändelser kan även användas av bibliotek och godkända organisationer samt av privatpersoner som behöver skicka blindskriftsförsändelser.

Målgrupp

Huvudmålgruppen för tjänsten är personer som inte kan läsa svartskrift.
Med bibliotek avses samtliga bibliotek i Sverige samt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Med godkänd organisation avses organisation i Sverige som framställer blindskrift. PostNord bedömer om en organisation uppfyller nödvändiga kriterier för att bli godkänd och PTS fattar det slutliga beslutet.

Vad räknas som blindskrift?

Text i punktskrift, t.ex. böcker, tidningar och personliga brev. Tryckt text tillsammans med punktskrift får endast förekomma i en begränsad omfattning i materialet – exempelvis på en inbetalningsavi. Text som är tryckt med extra stora bokstäver räknas inte som blindskrift.

Ljudupptagningar, såsom talböcker och taltidningar. Talböcker är inläsningar av utgivna böcker, kopierade till cd-romskiva eller kassettband. För att producera och kopiera talböcker krävs regeringens tillstånd. Inspelade personliga brev räknas även som blindskriftsförsändelser och får i vissa fall sändas som blindskrift. Musikinspelningar och ljudböcker ingår inte i definitionen.

Hjälpmedel för framställning av punktskrift.

Om tjänsten

Syftet med tjänsten är att möjliggöra för huvudmålgruppen att ta del av litteratur och tidningar samt att skicka brev utan att drabbas av höga portokostnader som blindskriftsförsändelser ofta innebär på grund av att de väger mer än vanliga försändelser. Personer inom huvudmålgruppen kan ha svårt att ta sig till olika bibliotek. Därför står staten, genom Post- och telestyrelsen, för kostnaden för befordran av blindskriftsförsändelser upp till 7 kg.

Hur får jag tillgång till tjänsten?

Privatpersoner behöver inget godkännande utan det räcker att märka inrikes försändelser med "Blindskrift" och utrikes försändelser med "Cécogrammes". Försändelserna läggs i någon av PostNords brevlådor.

Bibliotek behöver inget godkännande men ska kontakta kundservice för tjänsten för att få tillgång till tjänsten. Se kontaktuppgifter nedan.

För att en organisation ska få skicka blindskriftsförsändelser portofritt ska organisationen skriftligen ansöka om godkännande hos PostNord. Se kontaktuppgifter till kundservice nedan.

Leverantör

PTS har upphandlat tjänsten av PostNord Sverige AB.

Kundtjänst

PostNords kundservice besvarar frågor samt tar emot synpunkter avseende tjänsten mellan klockan 08.00 och 17.00 på vardagar: via e-post: intern.premium@postnord.com (ange ”Blindskrift” i ämnesraden).

Mer information om tjänsten finns på Postnords webbplats

För mer information om PTS arbete inkluderande kommunikationstjänster, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till info@pts.se