Amatörradio

Amatörradio är en definierad radiotjänst enligt Internationella teleunionen (ITU). Utöver begreppet amatörradio definieras även amatörsatellitradio som en form av amatörradiotjänst men då via förbindelse med en satellit i bana runt jorden.

Vid frågor, kontakta: amatorradio@pts.se

Nyheter om amatörradio

arrow Ny e-blankett för ansökan om amatörradiotillstånd

Här hittar du PTS e-blankett för amatörradiotillstånd: 

Med den kan du ansöka om nytt, ändra eller återkalla amatörradiotillstånd med effekt på upp till 1000 W p.e.p.

arrow Beslut om ny amatörradiodelegation till SSA och FRO

Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

Läs beslutet här

arrow Remiss av nya amatörradiodelegationsbeslut

arrow Aktuella föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Gällande föreskrifter om undantag från tillståndsplikt återfinns här:

Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.