Amatörradio

Amatörradio är en definierad radiotjänst enligt Internationella teleunionen (ITU). Utöver begreppet amatörradio definieras även amatörsatellitradio som en form av amatörradiotjänst men då via förbindelse med en satellit i bana runt jorden.

Vid frågor, kontakta: amatorradio@pts.se

Årsfakturering

Faktura för amatörradiotillstånd för att få sända med högre effekt skickas ut under februari/mars 2022.

Nyheter om amatörradio

arrow Ny e-blankett för ansökan om amatörradiotillstånd

Här hittar du PTS e-blankett för amatörradiotillstånd: 

Med den kan du ansöka om nytt, ändra eller återkalla amatörradiotillstånd med effekt på upp till 1000 W p.e.p.

arrow Amatörradiotillstånd för att få sända med högre effekt som löper ut 2021-12-31 förlängs automatiskt.

Amatörradioanvändare som har tillstånd för sändning med högre effekt än vad som är tillåtet enligt PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare och som löper ut 2021-12-31 behöver inte ansöka om nytt tillstånd. Post- och telestyrelsen förlänger dessa tillstånd med fem år i taget.

De förlängda tillstånden skickas ut innan slutet av året. Årsfaktura skickas ut i början på varje år. 2021 var årsavgiften 311 kr. Vill man använda e-faktura så måste man anmäla detta själv.

Ändringar eller uppsägning av tillstånd måste ske skriftligt till pts@pts.se. Ange då personuppgifter och tillståndsnummer samt vad ärendet gäller. Vid frågor kontakta amatorradio@pts.se.

arrow Beslut om ny amatörradiodelegation till SSA och FRO

Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

Läs beslutet här

arrow Remiss av nya amatörradiodelegationsbeslut

arrow Aktuella föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Gällande föreskrifter om undantag från tillståndsplikt återfinns här:

Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.