Frekvensplan

Den svenska frekvensplanen beskriver hur frekvensbanden används i Sverige.

Den svenska frekvensplaneringen bygger i allt väsentligt på det internationella samarbete som Sverige deltar i inom ramen för ITU, det europeiska samarbetsorganet för administrationer inom post- och teleområdena (CEPT) och Europeiska unionen (EU).

I PTS allmänna råd om den svenska frekvensplanen finns anvisningar och förtydligande kring användningen av radiospektrum i Sverige.

På PTS webbplats kan du använda ett elektroniskt sökverktyg för att utforska den svenska frekvensplanen: Sök i frekvensplanen.

Sändningsklasser och trafiksätt

Rekommendationer för aktuella sändklasser och trafiksätt för amatörradio­trafik finns i International Amateur Radio Union (IARU) Region 1 Bandplan.

Du kan få mer information om svenska förhållanden från föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA), som företräder svenska intressen i IARU.