Radio

PTS bestämmer vilka frekvenser olika radiotjänster får använda i Sverige.

Det är till PTS du ska vända dig om du vill ha tillstånd för att använda en radiosändare med tillståndsplikt, till exempel en VHF-radio.

Här hittar du information och tjänster för dig som konsument.

Båt vid klippa VHF-radio i fritidsbåt

Här får du reda på hur du söker tillstånd från PTS för att använda båtradio (VHF).

Radio i närbild Amatörradio

Amatörradio är en definierad radiotjänst enligt Internationella teleunionen (ITU).

Parabol mot himmel Täckning

Information och vägledning för en bättre mobiltäckning.

Mast Radiostörning

Här får du reda på hur du anmäler radiostörningar.