Hörselhjälpmedel

Hörseltekniska hjälpmedel med radiosändare använder olika frekvensområden. Vissa frekvensområden kräver tillstånd medan andra inte gör det. När du köper hörseltekniska hjälpmedel är det därför viktigt att du frågar återförsäljaren eller audionomen vad som gäller för det frekvensområde som ditt hjälpmedel använder.

Samexistens mellan användning av hörseltekniska hjälpmedel och PMSE i 823–832 MHz

Hörselteknisk utrustning i frekvensområdet 823–832 MHz används i Sverige av både elever och lärare för undervisning i skolor för barn och vuxna med nedsatt hörsel. Frekvensområdet används också för PMSE (program making and special events). När man använder hörseltekniska hjälpmedel får man ställa in en lämplig kanal för den aktuella platsen och tidpunkten. Olika användningar kan dela på samma frekvensområde.

Frekvensområdet är inte unikt för hörseltekniska hjälpmedel

I frekvensområde 823–832 MHz finns ett nationellt undantag från tillståndsplikt för radiosändare för ljudöverföring som bland annat används för hörselteknisk utrustning. I samma frekvensområde finns ett undantag från tillståndsplikt för trådlös utrustning som används för PMSE (PMSE – program making and special events). Användning av trådlös PMSE-ljudutrustning och hörselhjälpmedel i ett frekvensband kan ske samtidigt i samma frekvensområde genom att mängden frekvenser möjliggör att lediga kanaler finns att tillgå. Dessutom är förutsättningarna för att båda utrustningstyperna ska kunna dela frekvenser goda, eftersom de sällan används på samma geografiska plats. Den som använder undantaget från tillståndsplikt för ljudöverföring måste alltid räkna med att det finns en viss risk att det finns användning av trådlös PMSE-utrustning i närheten som eventuellt kan störa vissa kanaler. Användare av professionell trådlös PMSE-utrustning med höga krav på störningsfrihet, som t.ex. på teatrar, konserthallar eller vid större evenemang där ljudutrustningen tillhandahålls av en professionell ljudtekniker, använder vanligtvis inte detta frekvensband.