Hörselhjälpmedel

Hörseltekniska hjälpmedel med radiosändare använder olika frekvensområden. Vissa frekvensområden kräver tillstånd medan andra inte gör det. När du köper hörseltekniska hjälpmedel är det därför viktigt att du frågar återförsäljaren eller audionomen vad som gäller för det frekvensområde som ditt hjälpmedel använder.

Viktig information för dig som använder hörseltekniska hjälpmedel.

Regeringen beslutade i början av 2014 att frekvensområdet 694–790 MHz ska användas för andra tjänster än marksänd digital-tv från den 1 april 2017.

I och med regeringsbeslutet har PTS möjlighet att tillåta användning av trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel i frekvensbandet 694–790 MHz under ytterligare ett år, alltså till den 31 december 2017.

Du som använder hörseltekniska hjälpmedel kan vända dig till din audionom eller återförsäljare för att reda på om beslutet gäller ditt hörselhjälpmedel. De kan informera dig om vilken frekvens ditt hörselhjälpmedel använder och vilka alternativ som kan användas.

Observera att du vid nytt inköp av hörselhjälpmedel ska undvika utrustning som använder 694–790 MHz, eftersom användning från den 1 januari 2018 är olaglig i detta frekvensband.

PTS har beslutat om flera frekvensområden där det går att använda trådlösa mikrofoner och hörselhjälpmedel utan tillstånd. Det finns också andra frekvensområden än området 694–790 MHz där PTS kan bevilja tillstånd för sådan användning.

Samexistens mellan användning av hörseltekniska hjälpmedel och PMSE i 823–832 MHz

Hörselteknisk utrustning i frekvensområdet 823–832 MHz används i Sverige av både elever och lärare för undervisning i skolor för barn och vuxna med nedsatt hörsel. Frekvensområdet används också för PMSE (program making and special events). När man använder hörseltekniska hjälpmedel får man ställa in en lämplig kanal för den aktuella platsen och tidpunkten. Olika användningar kan dela på samma frekvensområde.

Frekvensområdet är inte unikt för hörseltekniska hjälpmedel

I frekvensområde 823–832 MHz finns ett nationellt undantag från tillståndsplikt för radiosändare för ljudöverföring som bland annat används för hörselteknisk utrustning. I samma frekvensområde finns ett undantag från tillståndsplikt för trådlös utrustning som används för PMSE (PMSE – program making and special events). Användning av trådlös PMSE-ljudutrustning och hörselhjälpmedel i ett frekvensband kan ske samtidigt i samma frekvensområde genom att mängden frekvenser möjliggör att lediga kanaler finns att tillgå. Dessutom är förutsättningarna för att båda utrustningstyperna ska kunna dela frekvenser goda, eftersom de sällan används på samma geografiska plats. Den som använder undantaget från tillståndsplikt för ljudöverföring måste alltid räkna med att det finns en viss risk att det finns användning av trådlös PMSE-utrustning i närheten som eventuellt kan störa vissa kanaler. Användare av professionell trådlös PMSE-utrustning med höga krav på störningsfrihet, som t.ex. på teatrar, konserthallar eller vid större evenemang där ljudutrustningen tillhandahålls av en professionell ljudtekniker, använder vanligtvis inte detta frekvensband.