Avstängda högtalare låter?

Det låter illa i mina högtalare när grannen sänder radio. Ibland låter det i högtalarna när de är avstängda. Vad beror det på och vad kan jag göra?

arrow Radiosignaler skapar ljud

När elektroniska apparater, till exempel musikanläggningar, datorhögtalare och fasta telefoner, används i närheten av en radiosändare kan de elektroniska apparaterna helt naturligt påverkas. Det beror på att radiosignalerna från den närbelägna radiosändaren hörs relativt starkt i luften och kan skapa små elektriska strömmar inne i de elektriska apparaterna. Det kan ge oljud i högtalare, och kan i vissa fall få högtalare att ge ifrån sig ljud trots att förstärkaren är avstängd.

Ledningar som är anslutna till förstärkare och högtalare fångar helt naturligt upp radiosignaler från luften. Därför kan radiosignalerna komma in i apparaterna. Vissa apparater är mera känsliga än andra. Det kan vara en pris och kvalitetsfråga.

Problemet beror inte på något fel i radiosändaren i närheten utan är en naturlig följd av att avståndet är så kort mellan sändare och de påverkade apparaterna, i kombination med att vissa apparater är relativt känsliga.

arrow Isolera apparaterna bättre

För att lösa problemet, när det uppstår, behöver apparaterna isoleras bättre från omgivningen. Det görs enklast med hjälp av små radiofilter som monteras på alla ledningar som går in i och ut ur apparaten. Dessa radiofilter har en storlek som ett par sockerbitar består bland annat av trådspolar på järnkärnor (ferriter). Då kan radiosignaler inte passera medan vanligt ljud släpps igenom. Ibland är sådana filter inbyggda i apparaterna redan från början, och ibland blir man tvungen att komplettera i efterhand.

arrow Mer information

Det myndighet som sätter reglerna elektroniska apparaters tålighet (elektomagnetisk immunitet) är Elsäkerhetsverket. Kontakta Elsäkerhetverket om du vill ha ytterligare information om elektromagnetisk immunitet. 

Kontakta tillverkaren eller inköpsstället för påverkade apparaten om du vill få hjälp med radiofilter. Även att allmänt radioserviceföretag kan i de flesta fall ordna sådana filter.