Flygradio

För att använda flygradio behövs tillstånd. Här finns information om hur du ansöker om, ändrar eller säger upp ditt tillstånd. När årsfakturorna skickas ut kan många ringa oss. Om du skickar din fråga via e-post istället, slipper du vänta i telefonkö. Vår e-postadress är pts@pts.se.

arrow Om du ska säga upp ditt tillstånd

En uppsägning ska inkomma skriftligt till oss, gärna via ett e-postmeddelande. Meddela ditt tillståndsnummer, ditt personnummer och namn och meddela att du vill säga upp tillståndet. Gör det före fakturans förfallodag, för att du ska slippa betala årsavgiften. Läs mer här

Notera att vi inte kan utfärda ett radiotillstånd innan flygplanet är registrerat och klart i luftfartsregistret.

arrow Information för dig som ska resa utomlands med ditt flygplan

Om du ska resa utomlands med ditt flygplan bör du ta med tillståndet så att det kan visas upp om så efterfrågas. Tänk på att du alltid är ansvarig för att kontrollera vilka regler som gäller för radioutrustning/radioanvändning i landet du avser besöka. Finns radioutrustning ombord som i Sverige är undantagen från tillståndsplikt kan följande brev medföras.

Brev - svensk användning utomlands

Letter - Swedish use abroad

arrow Information till dig som ska besöka Sverige med ett flygplan registrerat i en annan stat

För utlandsregistrerade flygplan som besöker Sverige gäller att sådana har rätt att använda radiosändare som de har tillstånd för i staten där flygplanet är registrerat och som dessutom är undantagna från tillståndsplikt i Sverige. Se mer information i brevet nedan:

Brev - information för besökande till Sverige

Letter - information for visitors to Sweden