Treddy: Trygg begagnathandel för alla på internet

Här presenteras Treddys projekt, en av fyra vinnare i PTS sjuttonde innovationstävling Betaltjänster för alla. Projektet är avslutat och har slutrapporterats till PTS.

Treddy vill med sitt projekt skapa en tryggare och enklare begagnathandel på nätet. Bolaget ska bygga en pedagogisk och användarvänlig plattform där användaren sköter hela affären, oavsett var varan annonserats. Detta ska enligt Treddy ge användarna ett betydligt enklare verktyg för betalning än vad som tidigare funnits och därigenom ge ökad trygghet vid begagnataffärer.

Tjänsten innefattar köpekontrakt, spårbar försäkrad frakt, säker betalning och 24 timmars undersökningstid av varan. Verifiering via Bankid, kombinerat med ett omdömessystem, är tänkt att ge en hög dimension av säkerhet.

Illustration med texten Treddy För en enklare och tryggare begagnat-handel

Behovsbeskrivning

Enligt Treddy finns ingen plattformsoberoende lösning för att handla begagnat tryggt på distans över internet. Personer undviker därför att handla eller blir i många fall lurade på pengar vid den här typen av transaktioner. Enligt undersökningar och information från bland annat Brottsförebyggande rådet (Brå), polisen och Begripsam anser äldre och människor med funktionsnedsättningar att det är mycket svårt att handla på internet. De är ofta oroliga när de ska handla digitalt och undviker därför att göra det. Enligt polisen tillhör också de som särskilt blir utsatta för bedragare.

Målgrupper

  • Huvudsegment: Köp- och säljgrupper på Facebook, Facebook Marketplace och andra internetforum som saknar frakt- och/eller betalningslösning.
  • Delsegment: Användare på Facebook som köper och säljer begagnat i grupper och på Marketplace.
  • Målgrupp 1: Äldre användare som säljer och köper saker på Facebook, eller som inte gör det på grund av oro eller kunskapsbrist.
  • Målgrupp 2: Användare med funktionsnedsättning som köper och säljer på Facebook eller som inte gör det på grund av oro eller kunskapsbrist.

Effektmål

  • Målgrupp 1 – Fått minst 10 000 över 65 år att använda Treddy inom ett år efter projektets avslut.
  • Målgrupp 1 – Vara det mest föredragna verktyget för begagnathandel på Facebook när varor ska skickas, inom tre år efter projektets avslut.
  • Målgrupp 2 – 40 procent som handlar begagnat på Facebook ska inom tre år efter projektets avslut känna till Treddy.
  • Målgrupp 2 – Vara det föredragna verktyget för begagnathandel på Facebook när varor ska skickas, inom tre år efter projektets avslut.

Innovation

Tjänsten gör det säkrare och enklare för privatpersoner att köpa och sälja begagnat när varor skickas inom Sverige, oavsett vilken plattform varan finns på. Användare blir legitimerade med mobilt BankID, kan ge och få omdömen, får ett digitalt köpekontrakt, inkluderad spårbar och försäkrad frakt, undersökningstid av varan samt en enkel och säker betalningslösning.

Finansiering

Budgeterad kostnad är 1 818 610 kronor, varav 1 544 380 kronor är PTS-finansierat och 274 230 kronor är egenfinansierat.

Om Treddy och JE Marketplace Solutions

Startupbolaget Treddy grundades och drivs av Emil Svensson och Jacob Lundberg, två studenter från Högskolan i Gävle. Treddy är en digital tjänst för alla privatpersoner som handlar begagnat. Den är ett handelsverktyg för att göra trygga och enkla begagnataffärer när varor ska skickas. Sedan våren 2020 utvecklas Treddy i samarbete med Movexum, en företagsinkubator som stöttar entreprenörer och innovatörer.

Mer information

Projektperiod: 2021-09-01—2022-12-07.

Projektägare: JE Marketplace Solutions – Treddy.

Kontaktuppgifter: Emil Svensson, tfn: 072-744 30 97, e-post: [email protected].