Lagar

Det finns många lagar och förordningar som styr PTS arbete.

Enligt svensk grundlag är det riksdagen som fattar beslut om Sveriges lagar. Regeringen ligger bakom de flesta lagförslagen. Sveriges lagar finns samlade i Svensk författningssamling på riksdagens webbplats.

Förordningar är regler som inte enligt grundlagen ska meddelas av riksdagen, utan beslutas av regeringen. Sådana regler omfattar bland annat bestämmelser om de statliga myndigheternas arbete. 

Elektronisk kommunikation

 

Informationssäkerhet (NIS)

Krisberedskap

Post

Säkerhetsskydd

Utrustning

Om PTS

Övrigt