Personalsäkerhet

Personalsäkerhet ska skydda mot att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt arbetar i säkerhetskänslig verksamhet.

Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som är säkerhetskänslig av någon annan anledning.

Personalsäkerhet ska också säkerställa att de personer som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

Säkerhetsprövning, placering av befattning i säkerhetsklass och registerkontroll av personal, är tre åtgärder inom området personalsäkerhet.

PTS måste först fatta beslut om placering av befattning i säkerhetsklass innan en person som ska ha den befattningen kan registerkontrolleras hos Säkerhetspolisen. Verksamhetsutövare, som exempelvis stadsnät, som står under kommunalt eller regionalt rättsligt bestämmande, ska vända sig till sin kommun eller region för beslut om placering i säkerhetsklass. 

Som stöd i arbetet med personalsäkerhet har Säkerhetspolisen tagit fram en vägledning som kan laddas ner från deras webbplats.