Personalsäkerhet

Personalsäkerhet ska skydda mot att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt arbetar i säkerhetskänslig verksamhet.

Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som är säkerhetskänslig av någon annan anledning.

Personalsäkerhet ska också säkerställa att de personer som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

Säkerhetsprövning, placering av befattning i säkerhetsklass och registerkontroll av personal, är tre åtgärder inom området personalsäkerhet.

PTS måste först fatta beslut om placering av befattning i säkerhetsklass innan en person som ska ha den befattningen kan registerkontrolleras hos Säkerhetspolisen.

Som stöd i arbetet med personalsäkerhet har Säkerhetspolisen tagit fram en vägledning som kan laddas ner från deras webbplats.