Personalsäkerhet

Personalsäkerhet är en säkerhetskyddsåtgärd som består av två delar – säkerhetsprövning och utbildning i säkerhetsskydd.

Syftet med personalsäkerhet är att förebygga att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt deltar i säkerhetskänslig verksamhet (säkerhetsprövning) samt att säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräckligt med kunskap om säkerhetsskydd (utbildning).

En säkerhetsprövning görs innan anställningen eller deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas. Säkerhetsprövningen innefattar en grundutredning och i vissa fall en registerkontroll och särskild personutredning.

Anställning eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet får inte ske förrän säkerhetsprövningen har slutförts.

När det gäller anställning eller annat delta­gande hos enskilda verksamhetsutövare inom sektorerna elektronisk kommunikation och posttjänst måste PTS i sin roll som tillsynsmyndighet först fatta beslut om placering i säkerhets­klass 2 och 3 innan säkerhetsprövning kan inledas.

Regeringen beslutar om inplacering i säkerhetsklass 1.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet får utbildning i säkerhetsskydd. Behovet av utbildning ska följas upp under tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.