Regler

PTS verksamhet och ansvarsområden regleras av en rad lagar och regler.

PTS fattar även beslut som blir bindande för operatörer på marknaden. Många beslut överklagas. PTS beslut och domstolarnas avgöranden bildar praxis som fyller ut det som inte är klart uttryckt i lagar, förordningar, föreskrifter etc.