Signalskydd

Verksamhetsutövaren ska underrätta PTS om vem som är signalskyddschef

Enligt 16 § Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd; (PTSFS 2021:2) ska verksamhetsutövaren underrätta Post- och telestyrelsen om vem som är signalskyddschef och biträdande signalskyddschef. Underrättelse ska göras på blanketten Underrättelse om signalskyddschef eller biträdande signalskyddschef.

Vid underrättelse av biträdande signalskyddschef ska även kopia av överenskommelse som ingåtts med stöd av 1 kap. 8 § andra stycket i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten lämnas till Post- och telestyrelsen.

Skicka underrättelse om signalskyddschef

Underrättelsen skickas till: pts@pts.se eller till:

Adressuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm

Om verksamhetsutövaren bedömer att underrättelsen innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka skada för Sveriges säkerhet, ska underrättelsen skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.