Internationellt

På den här sidan publiceras konsultationer och information från europeiska postorganisationen ERGP.

Om ERGP

European Regulators Group for Post (ERGP) är en organisation som består av PTS och motsvarande myndigheter i övriga europeiska länder och som har till uppgift att ge råd och stöd till EU kommissionen när det gäller regleringen av den europeiska postmarknaden.

Mer information finns på ERGP:s webbplats.

Nyheter

Samråd om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Europeiska kommissionen bjuder in till samråd om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

9 september 2020


Pressmeddelande efter plenarmöte

30 juni 2020


Inbjudan till workshop 28 november i Haag

ERGP genomför en workshop den 28 november i Haag.

6 november 2019


Pressmeddelande efter Stakeholders forum

Pressmeddelande från ERGP.

6 november 2019


Dokument