Rapportering och uppföljning av PTS bredbandsstöd

På den här webbsidan hittar du information om rapportering och uppföljning för dig som tilldelats bredbandsstöd under år 2020.

Så länge utbyggnadsprojektet inte är färdigställt kommer PTS att följa upp projektets fortskridande genom avstämning med stödmottagaren 6, 12 och 24 månader efter startdatum. Stödmottagarna är skyldiga att bistå PTS med riktiga uppgifter, samt progress- och slutrapportera enligt villkor och beslut för 2020 års tilldelning. All rapportering och uppföljning sker i PTS portal

Vid 6, 12 och 24 månader efter startdatum ställs frågor till projekten i PTS portal. Frågorna finns tillgängliga fem veckor innan rapporten ska vara inskickad. I portalen återfinner du frågorna och därmed progress-rapporten och slutrapporterna i modulen för rapporteringar och uppföljningar. Det kommer även ett e-post som meddelar när rapporten finns tillgänglig för rapportering.

Det är alltid möjligt att skicka in en slutrapport så fort projektet är klart. 

Om du har tekniska frågor använder du dig av support-funktionen inne i PTS portal, alternativt PTS bredbandsstöds allmänna epost bredbandsstod@pts.se.

Följande datum är PTS portal öppen för redovisning för 2020 års stödmottagare:

 Progressrapportering

 
 6-månaders 17 maj 2021 - 22 juni 2021
 12-månaders  15 november 2021 – 22 december 2021
 24-månaders   15 november 2022 – 22 december  2022

 

 Slutrapportering

 
 Teknisk            Öppen för redovisning fram till 1  december 2023
 Ekonomisk  I nuläget öppen för redovisning efter teknisk slutrapport är inskickad – max 6 månader senare