Rapportering och uppföljning av PTS bredbandsstöd

På den här webbsidan hittar du information om rapportering och uppföljning för dig som tilldelats bredbandsstöd under år 2020.

Så länge utbyggnadsprojektet inte är färdigställt kommer PTS att följa upp projektets fortskridande genom avstämning med stödmottagaren 6, 12 och 24 månader efter startdatum. Stödmottagarna är skyldiga att bistå PTS med riktiga uppgifter, samt progress- och slutrapportera enligt villkor och beslut för 2020 års tilldelning. All rapportering och uppföljning sker i PTS portal

Vid 6, 12 och 24 månader efter startdatum ställs frågor till projekten i PTS portal. Frågorna finns tillgängliga cirka tre veckor innan rapporten ska vara inskickad. I portalen återfinner du frågorna och därmed progress-rapporten och slutrapporterna i modulen för rapporteringar och uppföljningar. Det kommer även ett e-post som meddelar när rapporten finns tillgänglig för rapportering. Dessutom kommer en automatisk påminnelse en vecka innan tidsfristen löper ut om svar inte är inskickat.

Det är alltid möjligt att skicka in en slutrapport så fort projektet är klart. Den består av två olika rapporter – dels den tekniska och dels den ekonomiska rapporten.

Om du har tekniska frågor använder du dig av support-funktionen inne i PTS portal, alternativt PTS bredbandsstöds allmänna epost bredbandsstod@pts.se.

Följande datum är PTS portal öppen för redovisning för 2020 års stödmottagare:

 Progressrapportering

 
 6-månaders– progressrapport I 17 maj 2021 - 22 juni 2021
 12-månaders – progressrapport II 15 november 2021 – 22 december 2021
 24-månaders  – progressrapport III 15 november 2022 – 12 december  2022 (*justerat september 2021)

 

 Slutrapportering

 
 Teknisk            Öppen för redovisning fram till 1  december 2023
 Ekonomisk  Öppen för redovisning fram till 1 juni 2024