Rapportering och uppföljning av PTS bredbandsstöd

Om rapportering och uppföljning för dig som tilldelats bredbandsstöd under år 2020.

PTS följer upp utbyggnadsprojektet tills det är färdigt. Avstämningar görs med stödmottagaren 6, 12 och 24 månader efter startdatum. Stödmottagaren har enligt PTS villkor upp till tre år på sig att helt färdigställa sitt beviljade utbyggnadsprojekt (1 december 2023).

Stödmottagarna bistår PTS med riktiga uppgifter, samt att progress- och slutrapportera enligt villkor och beslut för 2020 års tilldelning. Rapportering och uppföljning sker i PTS portal.

Allmän information om bredbandsstödet tilldelningsår 2020 samt villkoren för 2020:

All rapportering och uppföljning sker i PTS portal

Vid 6, 12 och 24 månader efter startdatum ställs frågor till projekten i PTS portal. Formuläret med frågorna finns tillgängligt cirka tre veckor innan rapporten ska vara inskickad.

Stödmottagare kan redan nu se vilken typ av frågor som ställs i PTS portal i modulen ”rapporteringar och uppföljningar” under PTS bilagor. Frågorna kan ändras, men ni ser ungefär vilken typ av frågor det handlar om.

I PTS portal finns frågorna och därmed progress-rapporten och slutrapporterna i modulen för rapporteringar och uppföljningar. Det kommer även ett mejl som meddelar när rapporten finns tillgänglig för rapportering. Dessutom kommer en automatisk påminnelse en vecka innan tidsfristen löper ut om svar inte är inskickat.

Frågorna rör bland annat följande områden som följs upp:
• Erbjudande och anslutning
• Status kring marklov, schakttillstånd, ledningsärenden med mera.
• Färdiga byggnader och estimerat färdigställandedatum
• Ekonomisk utfall (vid tillfälle II+III)
• Teknisk och ekonomisk slutrapport vid färdigställandet

Som stödmottagare har du en skyldighet att löpande informera om förändringar i projektet, vilket görs i PTS portal, under ”avvikelser” i modulen för rapporteringar och uppföljningar eller i samband med progressrapporteringarna.

Det är alltid möjligt att skicka in en slutrapport så fort projektet är klart. Den består av två olika rapporter – dels den tekniska och dels den ekonomiska rapporten.

Här loggar du in i PTS portal: PTS portal

Om du har tekniska frågor kring användandet i portalen använder du dig av support-funktionen inne i PTS portal, alternativt PTS bredbandsstöds allmänna epost [email protected].

Notera att det kommer en bekräftelse från PTS Portal när den tekniska eller ekonomiska slutrapporten har skickats in. Om du inte har fått någon bekräftelse, har PTS inte fått din slutrapport.

Följande datum är PTS portal öppen för redovisning för 2020 års stödmottagare:

 Progressrapportering

 
 6-månaders– progressrapport I 17 maj 2021 - 22 juni 2021
 12-månaders – progressrapport II 15 november 2021 – 22 december 2021
 24-månaders  – progressrapport III 15 november 2022 – 12 december  2022

 

 Slutrapportering

 
 Teknisk            Öppen för redovisning fram till 1  december 2023.
Det betyder att hela projektet måste vara färdigställt, besiktigat av en extern och koncernoberoende  besiktningsperson och inskickat till PTS innan sista datum har gått ut.
 Ekonomisk  Öppen för redovisning fram till 1 juni 2024.
För riktlinjer, se ”PTS mall för förklaring mellan särredovisningen och redovisningen i PTS portal”. Mallen finns i PTS portal vid uppföljnings- och rapporterings-ärendet.