Kommunikation för alla

PTS innovationstävling 2023 är stängd.

Vinnare utses innan midsommar

Ansökningstiden för tävlingen har gått ut och vi har fått in 45 projektidéer. Vi arbetar nu med att granska och utvärdera de projektidéer som inkommit. Det gör vi bland annat med hjälp av ett externt expertråd. Innan midsommar ska vi utse vinnare. Flera vinnare kan utses och få finansiering på upp till tre miljoner kronor I vinsten ingår också ett utbildningspaket kring bland annat marknadsföring och införsäljning. I årets tävling letar vi efter innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt för fler att förstå och använda digital kommunikation oavsett funktionsförmåga. E-post, chatt, videomöten och sms är exempel på tjänsteområden. Vi letar även efter utbildningsprojekt.

PTS innovationstävling

Viktigare än någonsin

Tjänster för digital kommunikation är angeläget av flera orsaker. Covid-19-pandemin har lett till ändrade kommunikationsmönster och ett ökat användande av digitala tjänster. Samtidigt ställs nya krav på e-post, chatt och videomöten i och med den nya lagen om elektronisk kommunikation. Och när tillgänglighetsdirektivet blir svensk lag 2025 kommer ytterligare krav. Vår egen undersökning om e-post visar att det finns brister i tillgänglighet. Människor med särskilda behov ska kunna vara mer digitalt delaktiga, vilket i förlängningen gynnar alla. Ett ökat fokus på digital inkludering är därför viktigare än någonsin.

Områden som är extra intressanta

Här är exempel på några områden som är extra intressanta för årets innovationstävling. Tillgänglig e-post, det vill säga e-post för alla användare, oavsett om man kan läsa eller skriva eller har olika kognitiva svårigheter. Utveckling och tillämpning av automatisk textning på svenska. Utbildningsinsatser som bidrar till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper. Övningsmiljöer för personer med funktionsnedsättning, exempelvis säkra miljöer för digital kommunikation.

Exempel på behov och tillämpningar

Innovationer och utbildningar

Vi söker innovativa lösningar som ökar tillgängligheten i tjänster för digital kommunikation mellan människor, exempelvis e-post, chatt, videomöte, telefoni, SMS, chattbot, kundtjänstlösning samt alternativ och kompletterande kommunikation. Din idé ska vara inriktad mot en produkt eller utbildningsinsats. Antingen är den helt ny eller en vidareutveckling av en befintlig lösning. Produkterna ska vara universellt utformade och beakta kraven enligt tillgänglighetsdirektivet. Det är också viktigt att flera olika perspektiv korsbefruktar varandra i projektet, så att det ena inte försämrar det andra. Särskilt vad gäller tillgänglighet, användbarhet, säkerhet, jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet.

Tidigare vinnare

Freja eID

Freja eID

Delad e-legitimation ger möjligt att minska digitalt utanförskap.

E-legitimation med delad kontroll
Transistor

Transistor

T-talk underlättar för personer med nedsatt hörsel att uppfatta vad som sägs.

T-talk omvandlar tal till text
Treddy

Treddy

Entreprenörer bygger tillgänglighetsanpassad begagnathandel.

Begagnathandel på internet för alla
Person som skickar e-postmeddeladen

Frågor

Har du ansökt till tävlingen och har frågor. Mejla oss på [email protected] Senast innan midsommar ska vi utse vinnare i årets innovationstävling.

Prenumerera på nyheter om innovationstävlingen

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Hittills har vi stöttat 180 projekt med sammantaget 261 miljoner kronor. I snitt per tävling har 11 vinnare tilldelats 1,5 miljoner kronor var i finansiering. Genom innovationstävlingar får vi möjlighet att bidra till fler digitala lösningar som är universellt utformade.

PTS innovationstävling
Flicka med läsplatta
Senast uppdaterad: 17 mars 2023