PTS posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post ska kunna användas av alla – oavsett funktionsförmåga.

Inom postområdet har PTS upphandlat två tjänster som du kan läsa mer om nedan.

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser

Tjänsten innebär att bibliotek, vissa organisationer samt blinda, synskadade och personer med läshandikapp med flera får skicka blindskrift portofritt. 

Läs mer om tjänsten Portofri befordran av av blindskriftsförsändelser

Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

Om du bor i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare och där alla i hushållet är minst 80 år eller har en funktionsnedsättning kan du ha möjlighet att få en särskild posttjänst.

Läs mer om tjänsten Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd