Statistik

PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post, dels genom fortlöpande marknadsanalyser och bedömningar, dels genom att ta fram olika statistikrapporter.

arrow Marknadsstatistik

PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post.

Bevakningen sker dels i samband med att PTS fortlöpande genomför marknads­analyser och bedömningar av ett företags betydande inflytande på marknaden enligt lagen om elektronisk kommunikation, dels i samband med att PTS publicerar sina årliga statistikrapporter Svensk telekommarknad, Prisrapporten och Bredbandskartläggning.

postområdet ska PTS följa utvecklingen på marknaden och bevaka att posttjänsten motsvarar samhällets behov samt övervaka pris­utvecklingen. Därför gör PTS bland annat årligen en undersökning av den svenska befolkningens inställning till kvaliteten i postservicen och kartlägger befolkningens vanor vad gäller betalning av räkningar och uttag av kontanter.

 

arrow Årshjul för större rapporter

Bilden nedan visar när under året som vi förbereder och skickar ut enkäter för de mer omfattande rapporterna Bredbandskartläggningen, Individundersökningen och Svensk telemarknad, samt när de publiceras.

arrow Kontaktpersoner

  • Svensk telemarknad: Karin Fransén och Andreas Wigren
  • Prisrapporten: Andreas Wigren och Elisabeth Häggqvist
  • Individundersökningen: Karin Fransén
  • Bredbandskartläggningen: Jens Ingman