Telefoninummerplanens disposition

Tabellen nedan visar övergripande nummerplanens disposition.

Vill du ladda ner den svenska telefoninummerplanen innehållande bara E.164-nummer, det vill säga nummer i Sverige som är nåbara från alla världens länder kan du hämta hem dokumentet Den svenska telefoninummerplanen enligt ITU-T rekommendation E.164

Svenska telefoninummerplanen (uppdaterad 2023-09-18)

Sverigekarta med schematisk uppdelning av alla 264 riktnummer.. En större utgåva av Telekartan i fyrfärgstryck kan ni köpa i Kartbutiken på Mäster Samuelsgatan 54 i Stockholm (tel. 08-20 23 03).

Telefoninummerplanens disposition

Nummer- och nummertagnings-planen Användningsområde

00

Internationellt prefix (ingår inte i telefoninummerplanen)

01-06

Riktnummer, geografiskt oberoende tjänster (NDC 10), frisamtalstjänster (NDC 20) och fasta telematiktjänster (NDC 378)

(nollan utgör det nationella prefixet och ingår inte i telefoninummerplanen)

07

Mobiltelefonitjänster (NDC 70, 72, 73, 76 o. 79), mobila telematiktjänster (NDC 71 och första siffra 9), mobila bredbandstjänster (NDC 71 och första siffra 0), personsökningstjänster (NDC 74), personliga nummertjänster (NDC 75), tjänster med delad kostnad (NDC 77) och operatörsspecifika tjänster (NDC 78)

(nollan utgör det nationella prefixet och ingår inte i telefoninummerplanen)

08-09

Riktnummer, betalteletjänster (NDC 900, 939 o. 944) och massanropstjänster (NDC 99)

(nollan utgör det nationella prefixet och ingår inte i telefoninummerplanen)

10

Abonnentnummer

11

Tjänster av samhällsviktig karaktär, 112 (nödnummer), 113 13 (nationellt informationsnummer för icke akuta händelser), 114 XY (polisen för icke akuta händelser), 116 XYZ (europaharmoniserade tjänster av samhälleligt värde), 117 X (hälso- och sjukvårdsupplysning), 118 XYZ (nationell nummerupplysningstjänst)

12-19

Abonnentnummer

2-8

Abonnentnummer

90

Nationellt företagsnummer, 90 000 (nödnummer), 90 180 (personlig väckning) och 90 510 (Fröken ur).

91-94

Abonnentnummer

95

Operatörsprefix (ingår inte i telefoninummerplanen)

96-99

Abonnentnummer