Bredbandsstöd år 2024

PTS ska enligt uppdrag från regeringen fortsätta att dela ut bredbandsstöd 2024 - 2027. Många förberedelser pågår. Tidplanen kan fyllas på och revideras vartefter.

imagek9p1.png

 

Från oktober år 2023 fram till 15 januari år 2024

Data från Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen (MTBBK)

Byggnadsförteckningen baseras på data från MTBBK. Data rapporterades in främst under oktober, men PTS hämtar fortfarande in data från några aktörer. PTS bearbetar data och delar av den är sedan underlag till byggnadsförteckningen som används i bredbandsstödet.
Hur skapas byggnadsförteckningen

15 januari – 5 februari 2024

Kvalitetssäkring av byggnadsförteckningen

Byggnader som har tagits bort felaktigt kan läggas till. Byggnader som felaktigt finns med kan tas bort. Det är bredbandskoordinatorerna i regionerna som ansvarar för att lämna in data till PTS under den här perioden.
Tillsammans skapar vi byggnadsförteckningen som visar var det går att söka PTS bredbandsstöd.

22 februari – 25 mars 2024

Offentligt samråd

Marknadens aktörer får möjlighet att rapportera till PTS om det redan finns planerade utbyggnadsplaner, befintligt nät eller upptagningsområden för efteranslutningar i områden där PTS avser att utlysa bredbandsstöd. Byggnader som felaktigt finns med kan tas bort.
Tillsammans skapar vi byggnadsförteckningen som visar var det går att söka PTS bredbandsstöd.

11 april – 2 maj 2024

Regionala prioriteringar

Regionerna får möjlighet att rapportera sina regionala prioriteringar till PTS. Syftet är att styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga att nå genom stödfinansierad utbyggnad. Det är bredbandskoordinatorerna i regionerna som ansvarar för att ge data till PTS under den här perioden.
Tillsammans skapar vi byggnadsförteckningen som visar var det går att söka PTS bredbandsstöd.

16 maj – 28 augusti 2024

Utlysning

Den 16 maj öppnar PTS årets ansökningsperiod för att söka bredbandsstöd. Då finns alla underlag klara som är till hjälp när du ska ansöka.

Fram till den 14 augusti klockan 23.59 kan stödsökande ställa frågor till PTS. Vi besvarar frågorna löpande och publicerar svar inne i PTS portal. Alla stödsökande får tillgång till samma information. Som stödsökande förväntas ni läsa frågor och svar.

PTS följer upp projekten

PTS följer upp alla projekt som tilldelats bredbandsstöd. Det är olika datum beroende på vilket år aktören har fått bredbandsstöd.