Tillståndsvillkor för andra operatörer än Postnord och Bring Citymail

För övriga operatörer: dvs. alla utom Postnord och Bring Citymail. Varje enskilt beslut publiceras inte.