Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen PTS-ER-2018:20