IPv6 i allmänna kommunikationsnät i Sverige PTS-ER-2023:18

Stödet för IPv6 i de allmänna kommunikationsnäten i Sverige är fortfarande lågt. Positivt i årets kartläggning är dock att andelen slutanvändare som har en internetanslutningstjänst med IPv6 har ökat.

PTS årliga kartläggning redovisar och följer upp de allmänna kommunikationsnätens faktiska stöd för IPv6, tillhandahållarnas eventuella beslut samt skäl för att tillhandahålla, eller att inte tillhandahålla IPv6, samt aktörernas tillgång till IPv4-adresser m.m. på kort och längre sikt.

Utöver ökningen av slutanvändare som har en internetanslutningstjänst med IPv6 kan PTS sammanfattningsvis konstatera att det i övrigt inte skett några större förändringar sedan 2021 års kartläggning.