Sammanfattning av rapporter om behov av tvådagarsbefordran - dnr 20-9600