Projektrapport: Automatisk nummerupplysning via telefon

Automatisk nummerupplysning där användaren med hjälp av sin röst kan hitta den person som hen söker, utan att prata med en telefonist. Post- och telestyrelsen (PTS) har finansierat ett projekt med fokus på användarupplevelsen.

Projektet undersöker möjlighet att erbjuda (delvis) automatisk nummerupplysning via telefon (ANT), för personer med funktionsnedsättningar, primärt anpassad för äldre med synnedsättning.

Projektet fokuserar på användarupplevelsen av en nummerupplysning där konverserande AI (artificiell intelligens) kompletterar och förbättrar funktionalitet och upplevelse jämfört med en mänskligt hanterad tjänst. Genom att möjliggöra samarbete mellan automatiserad och manuell nummerupplysning undersöks också möjligheten att minska belastning och repetitivt arbete för personal som utför motsvarande arbete.

Projektet, som pågått mellan juli 2020 och juni 2021, har genomförts av Talkamatic AB i samarbete med Rise (Rise Research Institutes of Sweden) och Dynava (Eniro 118 118 AB). 

Total kostnad för projektet har varit knappt 2,3 miljoner kronor. Av dessa har PTS finansierat 2 miljoner kronor.