Tillsynsrapport för marknadsreglering inom elektronisk kommunikation för år 2023