Tillsatta tjänster

Här nedan ser du de senast tillsatta tjänsterna på PTS.

 

  • 2019-06-28, Systemutvecklare, Avdelningen för verksamhetsutveckling, 19-4807
  • 2019-06-28, It-tekniker, Avdelningen för verksamhetsutveckling, 19-5576
  • 2019-06-18, Verksjurist, Rättsvdelningen, 19-4105
  • 2019-06-14, Rådgivare, Divisionen för samhällsbehov, 19-6082
  • 2019-06-11, Nationalekonom, Analysavdelningen, 19-2730

 

Överklagan

Om du vill överklaga en tillsättning ska du skriva till PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Vi skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd. Överklagandet ska ha kommit in tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.