Tillsatta tjänster

Här nedan ser du de senast tillsatta tjänsterna på PTS.

  • 2019-10-15, Enhetschef, Digitaliseringsavdelningen, 19-7964
  • 2019-10-15, Enhetschef, Avd. för marknadsreglering, 19-5404
  • 2019-10-11, Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, 19-9750
  • 2019-10-10, Ekonomi-handläggare, Ekonomiavdelningen, 19-9686
  • 2019-10-09, Webbansvarig kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, 19-9749
  • 2019-10-08, Handläggare, Avdelningen för säker kommunikation, 19-9930
  • 2019-10-08, GIS-sakkunnig, Analysavdelningen, 19-8399
  • 2019-09-24, Handläggare, Avdelningen för säker kommunikation, 19-9536
  • 2019-09-24, Internationell koordinator, Staben för internationella frågor, 19-6138

 

Överklagan

Om du vill överklaga en tillsättning ska du skriva till PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Vi skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd. Överklagandet ska ha kommit in tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.