Tillsatta tjänster

Här nedan ser du de senast tillsatta tjänsterna på PTS.

  • 2023-05-04 Jurist, Avdelningen för marknadsreglering, 23-4757
  • 2023-05-04 Projektledare, 2 tjänster, Digitaliseringsavdelningen
  • 2023-05-02 Teknisk förvaltningsledare, Avdelningen för verksamhetsutveckling, 23-4468
  • 2023-05-02, Handläggare, Avdelningen för säker kommunikation, 23-7106
  • 2023-04-28 Jurist, Avdelningen för bredbandsstöd, 23-2161
  • 2023-04-25 Avdelningschef, Avdelningen för marknadsutveckling, 23-2662
  • 2023-04-21 HR-assistent, Personalavdelningen, 23-2234
  • 2023-04-14 Enhetschef, Avdelningen för verksamhetsutveckling, 2023-04-14
  • 2023-04-17 Jurist, Avdelningen för bredbandsstöd, 23-2161

Överklagan

Om du vill överklaga en tillsättning ska du skriva till: 

Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

Vi skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd. Överklagandet ska ha kommit in tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.