Beslut - Tillstånd Solaris

PTS beviljar Solaris Mobile Ltd tillstånd att använda radiosändare - kompletterande markkomponenter - i ett mobilt satellitsystem i Sverige.