Telefoni & internet


PTS har allokerat en dirigeringsadress för samtalsförmedlande tjänster genom en ändring i telefoninummerplanen.

12 oktober 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


PTS har granskat säkerhetsarbetet i externt trafikutbyte över internet (extern BGP) hos fem tillhandahållare av elektroniska nät och -tjänster.

13 oktober 2022


11 mars 2022


23 februari 2022