Avskrivningsbeslut - Tillsyn av kostnadsorienterad prissättning Teracom - 16-11314