PTSFS 2022:2 - Föreskrifter om skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter

Ta del av PTS sammanställning av inkomna remissvar och analys av dessa.