PTSFS 2010:4 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2007:7) om nummerportabilitet

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 juli 2010 och ändrar PTSFS 2007:7.