PTSFS 2010:5 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (2008:1) om spektrumauktioner

Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.Föreskrifterna ändrar PTSFS 2008:1.

Föreskrifterna PTSFS 2008:1 har även ändrats genom PTSFS 2016:2.