PTSFS 2011:3 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2004:7)

Denna ändring i PTS föreskrifter PTSFS 2004:7 träder i kraft 1 oktober 2011.

PTSFS 2011:3 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning.