PTSFS 2011:4 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:2) om förmedling av nödsamtal

PTSFS 2011:4 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:2) om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst.

Föreskrifterna ändrar PTSFS 2008:2.

Föreskrifterna har tidigare varit ute på remiss. Se remissutredningen här.