PTSFS 2012:2 - föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning

Förskrifter gäller till och med den 14 januari 2019. Från och med den 15 januari 2019 ersätts föreskrifterna av PTSFS 2018:4.