PTSFS 2012:4 - föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder i samband med lagring och annan behandling av uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2012.