PTSFS 2013:1 - PTS föreskrifter om reservering av nummerkapacitet