PTSFS 2016:2 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

Föreskrifterna ändrar PTSFS 2008:1.

Föreskrifterna PTSFS 2008:1 har även ändrats genom PTSFS 2016:2.