PTSFS 2018:4 - Föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning

Föreskrifterna gäller från och med den 15 januari 2019.