PTSFS 2019:2 - Föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik

Föreskrifterna gäller från den 1 april 2020.