PTSFS 2020:5 Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Ta del av PTS sammanställning av inkomna remissvar och bemötandet av dessa.